LDC

Home Thông cáo báo chí

DAK LAK, Việt Nam, ngày 2 tháng 7 năm 2018 - Hôm nay Công ty Louis Dreyfus Company (LDC) đã công bố triển khai một dự án phát triển cà phê bền vững mới để mang lại lợi ích cho 3.000 nông dân tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Gia Lai thuộc vùng sản xuất cà phê ở Tây Nguyên của Việt Nam.

Được triển khai dưới sự hợp tác với công ty trà và cà phê toàn cầu Jacobs Douwe Egberts (JDE) và công ty chuyên về giải pháp nông nghiệp hàng đầu Syngenta, dự án kéo dài 3 năm với tổng kinh phí 1 triệu USD sẽ đào tạo nông dân về kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hóa nông và an toàn lao động.

Hidde Eikelboom, Tổng Giám đốc và là Trưởng ngành hàng Cà phê của LDC Việt Nam, cho biết: "LDC đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1998 với các hoạt động chủ yếu là mua bán cà phê, chế biến nông sản và nghiên cứu nông học. Dự án này tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc Tăng cường sản xuất cà phê bền vững của Việt Nam, đồng thời nâng cao lợi nhuận lâu dài cho nông dân trồng cà phê."

Ông Nguyễn Tấn Được, Giám đốc Phát triển Bền vững Cà phê Việt Nam, cho biết: "Cùng với các đối tác dự án như JDE và Syngenta, chúng tôi sẽ làm việc với nông dân trồng cà phê Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truy xuất nguồn gốc sản phẩm và an toàn thực phẩm, đồng thời đảm bảo phúc lợi của nông dân".

Cindy Lim, Giám đốc Sản xuất Bền vững, Syngenta Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Dự án này sẽ cung cấp cho nông dân trồng cà phê ở vùng Đăk Lăk các kỹ năng thiết thực để trồng cà phê, sử dụng các sản phẩm đầu vào, ví dụ như sản phẩm bảo vệ mùa vụ, hiệu quả hơn. Điều này rất quan trọng đối với chuỗi giá trị cà phê. Nông dân cần tăng cường tính bền vững trong sản xuất, cung cấp hạt cà phê an toàn với giá cả phải chăng, đồng thời, giảm thiểu tác động đến môi trường."

Đỗ Ngọc Sỹ, Giám đốc Bền vững của JDE ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "JDE nhận thức được các vấn đề môi trường và xã hội khác nhau liên quan đến canh tác cà phê. Là một phần của Chương trình Cung ứng Có trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi cam kết hợp tác cởi mở với các nhà cung cấp trực tiếp như LDC để giải quyết những thách thức về tính bền vững này. Dự án hợp tác của chúng tôi với LDC và Syngenta sẽ tập trung giải quyết tình trạng sử dụng hóa chất nông nghiệp chưa phù hợp, điều kiện làm việc thiếu an toàn và biến đổi khí hậu. Chúng tôi nhận thấy rằng sự phức tạp của những vấn đề này có thể mất nhiều năm và cần sự cam kết của nhiều bên liên quan để giải quyết, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng để làm như vậy."

Một khía cạnh quan trọng của dự án sẽ là xây dựng 30 mô hình thí điểm, mỗi mô hình từ 1 đến 2 ha, để áp dụng các kỹ thuật mới về quản lý đất và phân bón, sử dụng các sản phẩm bảo vệ cây trồng, xen canh và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Các kỹ thuật thành công nhất sau đó sẽ được nhân rộng trên diện tích 300 ha tại các trang trại cà phê.

Để thúc đẩy việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, dự án sẽ tiến hành phân tích mẫu đất và đưa ra hướng dẫn bởi các chuyên gia về liều lượng chất dinh dưỡng tối ưu cho canh tác cà phê. Dự án cũng cung cấp danh sách các hóa chất nguy hiểm và bị cấm sử dụng cho mỗi tỉnh để nông dân nhận biết và tuân theo, đồng thời, sẽ cung cấp danh sách phân bón và sản phẩm bảo vệ thực vật được khuyến nghị sử dụng để nông dân tìm hiểu và áp dụng.

Nông dân cũng sẽ tìm hiểu các khía cạnh của an toàn lao động như đánh giá rủi ro môi trường và cây trồng, và sử dụng các thiết bị an toàn tiêu chuẩn. Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) sẽ được cung cấp cho nông dân và nhân viên phun thuốc.

Để xây dựng năng lực quản lý nông nghiệp, quản lý hóa chất nông nghiệp và an toàn lao động tại địa phương, các chuyến tham quan kỹ thuật, hội thảo và hội nghị, cũng như các khóa Đào tạo Người huấn luyện (TOT) và các lớp tập huấn tại vườn (FFS) sẽ được tổ chức cho 3.000 nông dân, 300 sinh viên nông nghiệp, 44 nhóm trưởng nhóm nông dân và 4 nhà nông học của các cộng đồng mục tiêu.

Dự án này được đưa ra sau khi một sáng kiến tương tự của ba công ty vào năm 2016 đã từng được triển khai cho 3.000 nông dân khác ở vùng Tây Nguyên. Như vậy tổng cộng số nông dân được hưởng lợi trong cả hai dự án lên đến 6000 người.

© 2022 Louis Dreyfus Company